Braemse ook wel bracteaat genoemd, een eenzijdig geslagen muntje van koper zonder jaartal. Afbeelding van adelaar met streperige vleugels, datering ca. 1500 o.a. van Deventer en Groningen (zie afbeelding rechts).

Linksboven een exemplaar van de stad Deventer. Afgebeeld zijn de adelaar met het wapentje van het Oversticht.