Drie zilveren wapenstuivers van Groningen et Ommelanden.
Jaren 1682, 1683 en 1684.