Muntgewicht voor 1 cruzado Portugal.
Maker, Lenaart van den Gheere III of IV.