Een muntgewicht voor een halve leeuw Nederlanden.
Makersmerk GDN, ponjaard en jaartal 1610, Pol dv, Guilliam de Neve,
Amsterdam.