Ben

This user hasn't shared any biographical information

Jabber/GTalk: admin


Posts by Ben

mg43

Muntgewicht (43)

Pol 192, Goudgulden Duitsland geen Makersmerk 17e eeuw. Keulen.
Determinatie DJ.

mg42

Muntgewicht (42)

Pol 196, Goudgulden Duitsland Makersmerk Pol do, Wouter Koenen Amsterdam ca 1605/ca 1630. Determinatie DJ.

mg41

Muntgewicht (41)

Pol 161, Escudo Spanje makersmerk Pol bm, Lenaart van den Gheere III Amsterdam 1586-1598. Determinatie DJ.

mg40

Muntgewicht (40)

Salut Frankrijk Pol 166, maar dan met tekst (Den) SALVT gemaakt in Antwerpen. Makersmerk hand met de letters IG ( ca 1575-ca 1585).
Determinatie DJ.

mg39

Muntgewicht (39)

Pol 127, Franse Ecu geen makersmerk. Ca 17e eeuw.
Determinatie DJ.

mg38

Muntgewicht (38)

Afbeelding in een ruitvorm waarbinnen een soort kopje.
Afmetingen 15 x 9 x 3 mm, materiaal messing/brons.
Er hangt ook een geschiedenis aan vast.
Het is een “Engelse” zilveren munt, maar deze werd ook in het bezette deel van Frankrijk geslagen.
Daar in Engeland voor 1425 nog geen muntgewichten werden vervaardigd, en Engeland en Frankrijk op voet van oorlog stonden , werd het gewichtje in Brugge gemaakt.
Een muntgewicht voor een Engelse zilveren groat.
Bron; DVVL forum.

mg37

Muntgewicht (37)


Een blanko muntgewichtje van ca 13-14 gram.
Op de zijkant staat een kruisje.

mg36

Muntgewicht (36)

Pol 36, gemaakt in Keulen geen makersmerk HR = halve Reaal Nederland. Determinatie DJ.

mg35

Muntgewicht (35)

2 Engels, gewicht ca 3 gram.

mg34

Muntgewicht (34)

Pol 176, Franse Louis ( zonpistool) geen makersmerk. 18e eeuw.
Determinatie DJ.