Ben

This user hasn't shared any biographical information

Jabber/GTalk: admin


Posts by Ben

mg11

Muntgewicht (11)

Muntgewicht voor half pound Engeland (Nederlanden 1 souverein?)
Maker Guilliam de Neve jaartal 1614.

mg10

Muntgewicht (10)

Een muntgewicht voor een half pound Engeland.
Maker Guilliam de Neve, Amsterdam ca 1600-1654.

mg9

Muntgewicht (9)

Een muntgewicht voor een Hongaarse dukaat.
Makersmerk LG , lelie en jaartal 1624=?? (Lenaart Geens Amsterdam? ca 1620-?)

mg6

Muntgewicht (8)

Muntgewicht Engeland 1 angel.
Makersmerk molenijzer= ?? (Isaac te Welberg?, Amsterdam ca 1605-??)

mg7

Muntgewicht (7)

Muntgewicht Engeland 1 angel.
Maker, Guilliam de Neve Amsterdam ca 1600-1654, jaartal 1644.

mg8

Muntgewicht (6)

Muntgewicht voor 1 cruzado Portugal.
Maker, Lenaart van den Gheere III of IV.

gel

Muntgewicht GEL (5)

Een muntgewicht voor de Nederlanden (Gelderland)1 rijdergulden.
Maker; Guilliam de Neve Amsterdam (1600-1654) met jaar 1623.

sp

Muntgewicht SP (4)

Een muntgewicht voor een 1 philipsgulden. Met in rechtsbovenhoek een klop I.

hd

Muntgewicht HD (3)

Muntgewicht voor een Hongaarse dukaat.

du

Duiten Anholt

Twee duiten van het stadje Anholt.