Muntgewichten

sp

Muntgewicht SP (4)

Een muntgewicht voor een 1 philipsgulden. Met in rechtsbovenhoek een klop I.

hd

Muntgewicht HD (3)

Muntgewicht voor een Hongaarse dukaat.

m2

Muntgewicht GI (2)

Een muntgewicht voor 1/2 pound Engeland  met een Amsterdams makersmerk.

m1

Muntgewicht SR (1)