Broodpenning.

In de winter van 1880-1881, werd in Gent de coöperatieve maatschappij “Vooruit” opgericht. Leden van de socialistische coöperatief “Vooruit” konden daar in een kruidenierswinkel levensmiddelen kopen en kregen jaarlijks een “deelname in de winst”. De leden betaalden een brood met een “broodkaart”: dit waren koperen achthoekige munten, penningen. Op de achterkant staat: “DE NAMAKER ZAL VERVOLGD WORDEN” en het jaar van uitgifte 1880.