Een gouden oorijzermuts versiering met granaat, 18e eeuw.